Stichting Villa Bijzonder is het opleidingsbedrijf dat voort is gekomen vanuit de passie om
mensen op te leiden en te begeleiden naar een stap hoger op de participatieladder. Stichting
Villa Bijzonder wil een voorbeeld zijn voor andere ondernemers; Inclusief Ondernemen hoort
helemaal thuis in de huidige maatschappij. Voor leerlingen van Voortgezet Speciaal Onderwijs
en leerlingen van MBO niveau. Maar ook voor mensen uit een maatschappelijk kwetsbare
omgeving, om hen (verder) uit hun isolement te halen, zelfvertrouwen te geven, weer ergens bij
laten horen en/of die een steuntje in de rug nodig hebben om (weer) zelfredzaam te worden.

Zie hier voor meer informatie

Film en montage Frits van Gaans