Niemand minder dan Olga Commandeur heeft de Beweegtuin bij Woonzorgcentrum Duinhage geopend! Samen met de bewoners heeft ze op muziek bewogen en de toestellen uitgelegd. Niet alleen bewoners, maar ook buurtbewoners in het kader van Haags Ontmoeten, kunnen oefenen op de toestellen in de tuin.