Loosduinen herdacht met twee indrukwekkende herdenkingen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Zoals bij het Loosduins monument, op de hoek met de Lippe Biesterveldweg en de Bram Frosstraat, ter nagedachtenis aan 24 Loosduinse verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. Deze bijeenkomst werd druk bezocht door Loosduiners en familieleden van de omgekomen verzetsstrijders. Ook dit jaar waren er weer veel scholieren van de basisscholen aanwezig.
Frits van Gaans maakte deze reportage:

Maar ook bij Westduin, begraafplaats Ockenburgh, werd herdacht bij de graven van de verzetsgroep van Han Stijkel en het ereveld met 87 graven van gesneuvelde militairen uit het Gemenebest. Op deze locatie werd voor het eerst samengewerkt met uitvaartcentrum De Haagse Duinen. Deze stelde belangeloos diverse ruimtes en catering ter beschikking aan de bijna 200 vrijwilligers, van o.a. scouting De Rimboejagers en De Mohicanen en de Studenten Weerbaarheidskorps, die jaarlijks zorgdragen voor een goed verzorgde en plechtige herdenking.

Foto: Charles Brussee
Foto: Charles Brussee
Foto: Charles Brussee

Beide herdenkingen werden georganiseerd door Stichting Nationale Herdenking ’s Gravenhage.
Zie hier voor meer informatie over deze en andere herdenkingen.