Molen De Korenaer heeft een Gulden Klinker gekregen!
Deze worden uitgereikt aan een wijk of organisatie die zich inzet voor de buurt. De molen en al haar vrijwilligers voldoen ruimschoots aan die eis dus kwam burgemeester Jan van Zanen persoonlijk langs om de klinker te leggen. In zijn speech refereerde hij aan het nut en belang van de molen.

Tekst en video: Frits van Gaans