Voor alles voor en door jongeren in Loosduinen is De Plek the place to be!
De Plek is een samenwerkingsverband tussen onder andere Wijkberaad Kraayenstein, het Maris College, Carribean Angels en De Vindplek Loosduinen.

Video en montage Frits van Gaans

Meer informatie over De Plek is hier te vinden.