Het sportveld op de Mozartlaan wordt een buurtpark met groen, speelplekken, banken en een moestuin voor de buurt.

Een werkgroep van bewoners, de Vrije School en de gebruikers van het clubhuis maakte samen met de gemeente een voorstel.

Belangstellenden kunnen het ontwerp inzien via het raadsinformatiesysteem. Omwonenden krijgen een brief.