Het RIVM en de GGD willen graag weten hoe u omgaat met de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus.

Daarvoor is een digitale enquête opgesteld. Wilt u meedoen?
Vul dan de online vragenlijst in van het RIVM en de GGD. Zie daarvoor www.denhaag.nl/coronavirus.

GGD Haaglanden voert het onderzoek uit, in opdracht van het RIVM, GGD Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. De 1e uitkomsten van het onderzoek worden in mei verwacht.