Het CDA Den Haag heeft bij het stadsbestuur aan de bel getrokken na klachten van bewoners uit Loosduinen. Het bouwverkeer bij de kerk nabij de Donker Curtiusstraat brengt onveilige situaties met zich mee voor kinderen die naar school fietsen.

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman vraagt het college of bouwverkeer rekening kan houden met schoolroutes tijdens de spitstijden van scholen.

“We begrijpen dat er gebouwd moet worden, maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid. Er moet gekeken worden hoe we het risico zo klein mogelijk kunnen houden, aldus Partiman.