cameratoezicht-Loosduinen

De gemeente gaat niet over tot het plaatsen van vast cameratoezicht in Loosduinen. Ook de autobranden en daardoor ontstane onrust in Loosduinen zijn vooralsnog geen reden voor het college van zijn standpunt af te wijken. “Cameratoezicht wordt alleen als uiterste middel ingezet”, aldus burgemeester Remkes op vragen van raadslid Roopram van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. 

Dat houdt volgens het college in dat altijd eerst andere maatregelen moeten worden getroffen om de openbare orde en veiligheid te verbeteren. In Loosduinen is volgens Remkes zowel handhaving als politie zeer actief. Iedere verdachte situatie wordt onderzocht en er wordt zoveel mogelijk gesurveilleerd, antwoordt Remkes de fractie. “Het college is van mening dat de verscherpte aandacht en inzet van politie, gemeente en bewoners(initiatieven) op dit moment voldoende is om de overlast en criminaliteit terug te dringen.”

Remkes laat het raadslid ook weten op haar vraag of de gemeente de buurtbewoners gaat helpen nu zij voor eigen kosten camera’s laten installeren: “De vaste en flexibele camera’s worden conform art. 151c Gemeentewet en in overleg met uw Raad ingezet voor de bestrijding van hardnekkige openbare orde problematiek, maar zijn niet bedoeld als bewakings-of opsporingscamera’s. “

De burgemeester geeft Roopram tevens aan dat bij het college niet bekend is dat er sprake zou zijn van slecht verlichte plekken in de wijk waardoor het voor kwaadwillende figuren gemakkelijker is criminele activiteiten te ontplooien.

Waar het raadslid vraagt om de inzet van stadsmariniers zoals in Rotterdam, wijst de burgemeester haar op het feit dat Den Haag al meer dan 10 jaar werkt met accounthouders Veiligheid in alle 8 de stadsdelen. “Zij zijn de vooruitgeschoven post voor alle openbare orde en veiligheidsaangelegenheden in de stadsdelen en werken zowel gebieds- als persoonsgericht.” Remke slaat Roopram daarbij weten dat hij op korte termijn een uitgebreide beschrijving van de accounthouders Veiligheid aan de raad zal toesturen.