De gemeente laat een behoefteonderzoek uitvoeren naar binnen- en buitensportaccommodaties in de stad. Daarbij houdt het college ook rekening met de te verwachten groei van 80.000 nieuwe inwoners voor 2040. Of daarbij het instellen van een zogenoemde bindende Sportnorm nodig dan wel handig is, wordt door het gemeentebestuur nog bekeken. Het college antwoordt dat op vragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat vindt dat de groei van het aantal inwoners geen gelijke tred houdt met het aantal sportvoorzieningen.

In haar vragen richt de fractie zich onder meer op de situatie in de kuststrook waar een ernstig tekort aan sporthallen zou zijn. De partij stelt voor de te verwachten inkomsten van de verkoop van Eneco ook te gebruiken voor de bouw van twee tot drie nieuw sporthallen in het gebied. Het college geeft aan zover nog niet te zijn maar eerst een door de raad opgedragen locatieonderzoek af te willen wachten. Dat onderzoek wordt eind tweede kwartaal verwacht.

Minder goed nieuws had het bestuur over de tijdelijke turnhal in Loosduinen. Die werd in 2010 geplaatst ter ondersteuning van de Haagse turnverenigingen, die

voordien geen specifieke turnaccommodatie ter beschikking hadden. De hal is destijds vooruitlopend op en in afwachting van de realisatie van de sportcampus gebouwd voor oorspronkelijk een periode van 5 jaar. Daarna was er nog eenmalig een verlenging van dezelfde duur, een tweede is volgens het bestuur niet mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.