Alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart blijven geldig tot 1 juni 2020.

Het ministerie van Infrastructuur heeft dat besloten, omdat door de coronamaatregelen de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen zijn beperkt.

Het kan zijn dat de geldigheid nog eens wordt verlengd tot na 1 juni 2020, als dat nodig is.
Zie ook Rijksoverheid.nl .