Afgelopen week brachten leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland een bezoek aan Villa Ockenburgh en het duinengebied Solleveld, onderdeel van het Zuid-Hollandslandschap.  

Doel van het bezoek was om zich te laten informeren over het duinengebied. Het uitgestrekte duinengebied tussen Hoek van Holland en Hillegom heeft namelijk de status van een Nationaal Park aangevraagd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.  
De Provincie Zuid-Holland werkt samen met 50 andere partners aan deze aanvraag, die de titel ‘Nationaal Park Hollandse Duinen’ heeft gekregen.  
 
Het unieke aan Nationaal Park Hollandse Duinen is dat het gebied zich uitstrekt tot aan de voormalige strandwallen, die tot 8 kilometer landinwaarts liggen. Hierdoor valt een groot deel van het stedelijk gebied van Loosduinen en Den Haag, maar ook bollenvelden en landgoederen zoals Ockenburgh onder dit gebied.  

De kern van de organisatie Nationaal Park Hollandse Duinen wordt gevormd door Dunea, Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Rijnland. 

De Statenleden hebben zich door Georgette Letz, directeur van het project en door boswachter Danny uitgebreid laten bijpraten. Na afloop waren zij zeer onder de indruk van de voorgang van het project.  

CDA Statenlid Bas Nootenboom maakte van zijn bezoek deze vlog:

Bij terugkomst in Villa Ockenburgh hebben enkele Statenleden zich nog laten bijpraten door collega-Statenlid Michel Rogier uit Loosduinen over het unieke burgerinitiatief Villa Ockenburgh dat, mede door de inzet van veel vrijwilligers, inmiddels onderdeel is van de Erfgoedlijn van Zuid-Holland.