De festiviteiten in het kader van 100 jaar Loosduinen bij Den Haag gaan nog even door.
Zo ook in de Abdijkerk.
Graaf Floris IV vertelde in 1229 zijn echtgenote gravin Machteld van Holland dat hij aan een duinmeer een koninklijke hofstede wil gaan stichten.
Machteld bleef liever in Loosduinen maar stemde uiteindelijk in, waarmee gestart kon worden met de bouw van het Binnenhof.
Het begin van de hofstad Den Haag.

Beelden met dank aan Pjer Wijsman

Op zondag 16 juli zingen Gravin Margaretha van Henneberg en echtgenoot Herman van Henneberg een duet, na een dialoog over haar onfortuinlijke bevalling van 365 kinderen in 1276…
Inloop 15.00 uur, aanvang 15.30 uur
Collecte na aflooop