In pand Zichtenburglaan 39 komen 69 woningen voor begeleid en beschermd wonen. Dat staat in een voorstel van b&w aan de gemeenteraad.

Het pand vervangt de locatie van het Leger des Heils in Laak (Wenkebach), dat zal worden gesloopt.
In Den Haag staan 250 mensen op de wachtlijst voor beschermd wonen en 100 mensen voor maatschappelijke opvang. Het college wil die wachtlijst niet verder laten groeien.

Voor verdere afstemming met de buurt wordt een beheercommissie opgezet met o.a. omwonenden, ondernemers en politie.