Haagse jongeren vanaf 14 jaar worden met klem opgeroepen zich tegen meningokokkenziekte te laten vaccineren.

Wegens de coronacrisis werden deze vaccinaties eerder uitgesteld. Door inenting kan worden voorkomen dat deze gevaarlijke infectieziekte de kop opsteekt.

Jongeren krijgen individueel een oproep om naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in hun buurt te komen.
De richtlijnen van het RIVM worden op de CJG-lokaties strikt nageleefd.