De stand van zaken van de bouw van het nieuwe onderwijscluster in de Donker Curtiusstraat, hoek Albardastraat.

In het complex komt Basisschool De Oase, een MAVO-HAVO school en een kindcentrum.

Hierbij een impressie hoe het uiteindelijk gaat worden