De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld.

Door deze vaststelling kunnen de eerder bekend gemaakte aanwijzingen van het kabinet worden gehandhaafd. Daarbij hoort o.a. het verbod om met drie of meer personen in de openbare ruimte te verblijven.

Op basis van deze noodverordening kan de burgemeester aanvullende maatregelen nemen, waaronder de sluiting van winkels en markten. De noodverordening is direct van kracht.