FOTO: vrh

De Veiligheidsregio Haaglanden heeft een noodverordening ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In de verordening staat dat het verboden is evenementen te hebben met meer dan 100 personen. Ook staat er dat scholen en kinderdagverblijven dicht blijven tot en met 6 april. Dit geldt ook voor eet- en drinkgelegenheden, sportclubs, seksclubs en coffeeshops.

Wie zich niet aan de maatregelen houdt, is strafbaar. Er kan een boete van € 10.000 of hoger worden opgelegd. Zo nodig treedt de politie op.