Loosduinen krijgt afvalsorteerstraatje.

Dat zijn ondergrondse containers voor glas, papier,
textiel en voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.

De lokaties zijn:

1 Hoek Richard Wagnerlaan en Mozartlaan,
2 Alpons Diepenbrockhof bij nummer 272,
3 Hoek Boomaweg en Madesteinweg,
4 Catharina van Rennesstraat bij nummer 8,
5 Willem Pijperstraat t/o nummer 60

Bezwaar maken is mogelijk bij de Raad van State.
Dat kan tot en met woensdag 1 juli 2020.