School

De gemeente vraagt Hagenaars om mee te werken aan een verkeersveilige opening van de basisscholen.

Dit kunt u als ouder of bewoner o.a. doen:

Houd 1,5 meter afstand.
Breng kinderen liefst lopend en anders fietsend
naar school.
Laat kinderen als dat kan het laatste stuk zelf
naar school lopen.
Mijd drukke routes.

Bekijk de videoboodschap van wethouder
Robert van Asten op het YouTube-kanaal van de
gemeente.