Tussen woensdag 1 april en half mei 2020 zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de stoepen in de Landréstraat. Het werk is bij de huisnummers 356 tot en met 444.

Wat gaat er gebeuren?

De stoepen worden opnieuw bestraat met de tegels die er nu al liggen. Daarbij worden de stoepranden een stuk naar de rijweg verplaatst. Zo krijgen boomwortels die niet weggehaald kunnen worden meer ruimte.

Bereikbaarheid

Woningen blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Soms worden hiervoor loopschotten (loopplanken) gebruikt. Op de plek waar gewerkt wordt is een parkeerverbod.

Veiligheid

De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

Huisvuil

In het ophalen van huisvuil verandert niets.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Raymond Bernards van de gemeente via telefoonnummer 06 – 30 47 43 57. Of stuur een e-mail naar raymond.bernards@denhaag.nl.