Bibliotheek Loosduinen organiseert vanaf 4 maart elke woensdagmiddag van 16 tot 17 uur een koffie-uurtje voor wijkbewoners.


U kunt dan praten over zaken die u bezighouden in uw buurt met de stadsdeeldirecteur, de teamchef van de politie en de voorzitter van de Commissie Loosduinen.

Bespreek met hen een oplossing voor uw problemen en hoe uw wensen en ideeën voor uw buurt kunnen worden gerealiseerd.


Adres: Loosduinse Hoofdstraat 555.