Veiligheidsregio-Haaglanden

Kleinschalige evenementen worden in de Veiligheidsregio Haaglanden weer toegestaan. De verruiming van de coronamaatregelen per 1 juli maakt dat mogelijk.

Uitgangspunt bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen is dat organisatoren zorgen dat de veiligheid aantoonbaar is gewaarborgd.
Daartoe behoort het naleven van de geldende richtlijnen van het RIVM, zoals de anderhalve meter afstand.

De organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de maatregelen.