Tot en met 3 april 2020 zijn er werkzaamheden in de Kijkduinsestraat, tussen de Machiel Vrijenhoeklaan en de Laan van Meerdervoort. Alleen in die rijrichting zijn er werkzaamheden.

De rijbaan krijgt een nieuwe laag asfalt. De middenberm krijgt nieuwe stoepranden. De zijkanten van de stoep, tussen de parkeervakken en het fietspad, worden gedeeltelijk vernieuwd. Om overlast te beperken worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd.

fase 1, maandag 24 februari tot en met vrijdag 13 maart 2020:
vernieuwen stoepranden aan beide kanten van de middenberm
fase 2, maandag 16 maart tot en met vrijdag 27 maart 2020: vernieuwen van een deel van de zijkanten van de stoepen, tussen de parkeervakken en het fietspad
fase 3, maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april 2020: vervangen asfalt rijbaan

Bereikbaarheid

Tussen 24 februari en 30 maart 2020 om 6.00 uur is de Kijkduinsestraat tussen de Machiel Vrijenhoeklaan en de Laan van Meerdervoort bereikbaar. Autoverkeer kan met aangepaste snelheid langs de werkzaamheden rijden.
Vanaf maandag 30 maart om 6.00 uur tot en met vrijdag 3 april 2020 is de Kijkduinsestraat vanaf de Machiel Vrijenhoeklaan alleen in de rijrichting Laan van Meerdervoort afgesloten voor doorgaand verkeer. U kunt wel via de Machiel Vrijenhoeklaan-Savornin Lohmanlaan-Laan van Meerdervoort rijden.
Tijdens de werkzaamheden in de Kijkduinsestraat kunt u de parkeervakken niet gebruiken. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

Fietsers

Tijdens de werkzaamheden kunt u niet overal oversteken met de fiets: De fietsoversteek ter hoogte van de Heliotrooplaan wordt tijdens het werk afgesloten. Fietsers kunnen oversteken bij de fietsdoorsteek bij de Narcislaan. Van maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april 2020 kunnen fietsers de Kijkduinsestraat niet oversteken. Er staat omleidingsborden.

Openbaar vervoer

Buslijn 26 van Kijkduin naar Voorburg blijft langs de werkzaamheden rijden.
Tussen maandag 30 maart en vrijdag 3 april 2020 rijdt de bus een andere route en vervallen de haltes in de Kijkduinsestraat. Op de Laan van Meerdervoort komt tussen de Aaltje Noordewierstraat en de Kijkduinsestraat een tijdelijke halte.

Huisvuil en grofvuil

U kunt uw huisvuil gewoon kwijt in de ondergrondse restafvalcontainers. Zet tijdens de werkzaamheden geen GFT en/of oud papier in de Kijkduinsestraat. Deze straat is tijdelijk niet bereikbaar voor de vuilniswagens. Voor het ophalen van grofvuil moet u eerst een afspraak maken. Geef dan ook door op welke plek u het grofvuil neerzet.

Veiligheid

Bij werkzaamheden is overlast niet te vermijden. De gemeente doet er alles aan om zo veilig mogelijk te werken. Werkterreinen blijven gevaarlijk. Het is verstandig kinderen weg te houden van het werkterrein.

Meer informatie

Neem bij vragen over de werkzaamheden contact op met Michael Ilahi van de gemeente via het telefoonnummer 06 – 55 84 41 44. Krijgt u het antwoordapparaat? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.