Info-Burgerzaken

De gemeenteraad en de griffie hebben het jaarverslag 2019 gepubliceerd. Het verslag staat op www.denhaag.nl.

In dit jaarverslag vindt u onder andere:

– een terugblik van alle fracties op 2019;
– interviews met inwoners over de gemeenteraad;
– een overzicht van alle veranderingen in de raad;
– een terugblik van de verschillende commissies;
– de raad in cijfers en
– een overzicht van alle communicatie- en voorlichtingsactiviteiten in het afgelopen jaar.