De voedselbanken in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer kunnen mogelijk eind april weer voedselpakketten uitdelen.

Bij het distributiecentrum Haaglanden is de afgelopen weken hard gewerkt om de reguliere voedselstroom weer op gang te brengen. Het ministerie van Defensie heeft daarvoor ter ondersteuning vier medewerkers logistiek ter beschikking gesteld.

Voedselbank Haaglanden bekijkt per uitgiftepunt waar voedselpakketten kunnen worden verstrekt. Dit hangt mede af van de mogelijkheden om bij het uitgiftepunt rekening te houden met de richtlijnen van het RIVM.