Afgelopen week zijn de resultaten van de Monitor en vragenlijst van de senior vriendelijke stad door Joost van Hoof Lector Urban Ageing van de Haagsche Hogeschool aan wethouder Kavita Parbhudayal en directeur VNG Leonard Geluk aangeboden. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft de Stedelijke Ouderen Commissie een aantal aanbevelingen geformuleerd waarmee de gemeente omtrent het ouderen beleid aan de gang kan gaan.

In Loosduinen wonen relatief veel ouderen en het onderzoek is voor dit stadsdeel dan ook van groot belang.
Het is een uniek onderzoek en hiermee loopt Den Haag ver voor ten opzichten van andere gemeente in Nederland omdat in dit onderzoek de senioren zelf een stem hebben over het te voeren beleid. 

(foto: Stedelijke Ouderen Commissie)

In het onderzoek wordt er naar verschillende punten zoals wonen, openbare ruimte en de beschikbaarheid van sociale voorzieningen gekeken. Gemiddeld scoort Den Haag met een 7 ruim voldoende. De Haagse senioren zijn met een 8, zeer tevreden over hun eigen woning. Een opmerking die tijdens het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek regelmatig terug kwam was “Ik ga hier alleen tussen 6 planken weg”. Verbetering is volgens de ondervraagde senioren nog mogelijk waar het gaat om de openbare ruimten. Met name de beschikbaarheid van toiletten, toegankelijkheid van winkels, bankjes en veilige oversteekplaatsen kunnen verbeterd worden. Mensen met een rollator of rolstoel, slechtere gezondheid en met een lager inkomen zijn iets minder tevreden over Den Haag als seniorvriendelijke stad.

Volwaardig meedoen en gezien worden als actieve en onmisbare stadsgenoot is de basis van prettig oud worden. Dat moet de standaard zijn in Den Haag

wethouder ouderenbeleid Kavita Parbhudayal

Ondanks dat men het beschikbare aanbod voor ontmoeting positief waardeert en mensen vaak bereid zijn om anderen te helpen voelt meer dan de helft van de Haagse ouderen zich eenzaam. Ze zijn vooral nu extra bezorgd vanwege coronatijd. Een punt van aandacht is dat 14% van de ouderen geld te kort komt om rond te komen. Zij weten niet goed waar zij informatie of hulp hiervoor kunnen krijgen, nu banken hun kantoren sluiten en alles digitaal wordt.

In opdracht van de Gemeente Den Haag heeft de Haagse Hogeschool samen met een aantal partners een zeer unieke en vernieuwende onderzoeksmethodiek/vragenlijst ontwikkeld om de seniorvriendelijkheid van een stad te meten. Deze methodiek helpt niet alleen Den Haag, maar ook andere steden over de hele wereld om beter en gerichter seniorenbeleid te ontwikkelen.

Samen Kracht Atelier (foto: Stedelijke Ouderen Commissie)

“Volwaardig meedoen en gezien worden als actieve en onmisbare stadsgenoot is de basis van prettig oud worden. Dat moet de standaard zijn in Den Haag”, zegt wethouder ouderenbeleid Kavita Parbhudayal, die recent haar actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag presenteerde. “De vandaag officieel gepresenteerde en internationaal erkende onderzoeksmethode helpt ons die standaard verder te verhogen. Als gemeente ondernemen wij tal van nieuwe en concrete initiatieven om het leven van ouderen aangenamer te maken en hen maximaal bij de stad te betrekken. De uitkomsten van deze nieuwe monitor zijn daarbij essentieel, helemaal omdat ze zijn gebaseerd op de ervaringen van ouderen zelf. Kortom, hier mogen we als Den Haag trots op zijn”.

Met de methodiek die door de Haagse Hogeschool en haar partners is ontwikkeld kan de gemeente maar ook de verschillende belangenverenigingen zoals de Stedelijke Ouderen Commissie de vinger aan de pols houden omtrent het Haagse senioren beleid. Ook vanuit andere steden, nationaal en internationaal is er veel interesse in deze vragenlijst waarmee steden zich ook onderling, nationaal en internationaal aan elkaar meten.
De Monitor en vragenlijst zijn op 29 januari 2021 door Joost van Hoof Lector Urban Ageing van de Haagsche Hogeschool aan wethouder Kavita Parbhudayal en directeur VNG Leonard Geluk aangeboden.