De Haagse gemeenteraad heeft besloten het aantal fysieke vergaderingen tot het hoogstnoodzakelijke te beperken. Dat houdt in dat de gemeenteraad op 26 maart alleen besluiten neemt over stukken die niet kunnen wachten. Op deze manier kan de noodzakelijke democratische besluitvorming doorgang vinden, meldt het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.

De commissievergaderingen van komende week komen te vervallen. Vanuit de fracties is een verzoek gedaan voor een extra commissie- of raadsvergadering over de aanpak en de impact van het coronavirus. Ook zijn er door diverse fracties schriftelijke vragen gesteld over de strijd tegen het coronavirus. Het presidium (dagelijks bestuur van de gemeenteraad) vraagt aan het college om op korte termijn een integrale brief hierover aan de raad te sturen. Er wordt bekeken of het debat in de raadsvergadering van 26 maart gevoerd kan worden. Ook streeft de raad ernaar in de week na de raadsvergadering alleen stukken te behandelen die termijn gebonden zijn.

De gemeenteraad vergadert zonder publiek. Pers en insprekers blijven wel welkom in de raadzaal, waarbij het totaal aantal aanwezigen in de raadzaal onder de 100 dient te blijven.