Haags Ontmoeten

Haags Ontmoeten is van proefproject een permanente voorziening geworden. Welzijn en zorg voor ouderen worden hier gecombineerd. Er zijn 38 locaties verspreid over de stad.

Dat heeft wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg) meegedeeld. Haags Ontmoeten is een welzijnsactiviteit, die ouderen en hun verzorgers in elke wijk een laagdrempelige plek biedt om activiteiten te ondernemen. Voor deelname is geen indicatie nodig .

Haags Ontmoeten werkt activerend: vitale en kwetsbare ouderen ontmoeten elkaar, wat leidt tot informele netwerken onder ouderen.