De gemeente gaat Haagse parken, plantsoenen en andere groengebieden meer geschikt te maken voor planten en dieren.

Dat staat in de Nota Stadsnatuur van wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte). Het nieuwe beleid richt zich onder meer op verbetering van de groene verblijfplaatsen van o.a. vlinders en vleermuizen.

Hulpmiddel bij de uitvoering van het beleid is de natuurkansenscan. Bij bijvoorbeeld het aanpassen van een pleintje kan zo snel worden bepaald hoe natuurwaarden het beste kunnen worden behouden, versterkt en/of uitgebreid.

Foto: Bert Houdijk