Boudewijn Revis

De jaarrekening van de gemeente over 2019 heeft een positief resultaat van € 1,4 miljoen. Maar de zorgen zijn desondanks groot.

Wethouder Boudewijn Revis: “Voor de toekomst blijven de jeugdhulp en de zorg een bittere pil. Het Rijk geeft de gemeente grote extra verantwoordelijkheden, zonder bijbehorende middelen”.

Het tekort op de jeugdhulp en zorg bedroeg in 2019
€ 45 miljoen. Daarnaast verwacht de gemeente, dat de uitkering uit het gemeentefonds over 2019 ca. 14 miljoen lager zal uitvallen dan begroot.