Boudewijn Revis

Locoburgemeester Boudewijn Revis heeft in
een brief aan alle Hagenaars laten weten, dat
de gemeente de dienstverlening aan de burger
zo goed mogelijk op peil houdt.

Zo blijven de balies van de gemeente Den Haag gewoon open. Desondanks kunnen landelijke maatregelen ook de Haagse dienstverlening raken. Hij vraagt daar begrip voor.

Ook vraagt waar mogelijk oudere en kwetsbare Hagenaars te helpen.

De hele brief kunt u lezen op www.denhaag.nl .