Een aantal Hagenaars heeft begin 2019 ten onrechte een Wmo-bijdrage betaald. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor)

De groep Hagenaars die te veel betaald heeft, was vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage. Zij hebben maximaal 3 termijnen te veel betaald.

De onterechte betaling werd ontdekt door de gemeentelijke accountantsdienst. Het CAK werkt met de gemeente aan een oplossing om de bedragen zo snel mogelijk terug te betalen. Hagenaars die geld terugkrijgen, hoeven zelf niets te doen.