Het kabinet stelt vanaf dit jaar 38,6 miljoen euro extra beschikbaar voor de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het geld wordt verdeeld over de 26 zgn. Veilig Thuis-regios’, waaronder Veilig Thuis Haaglanden.

Het aantal meldingen bij de Veilig Thuis-regio’s stijgt en dat veroorzaakt bij de betrokken gemeenten hoge werkdruk en groeiende financiële tekorten.

Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg) heeft hierover met succes, samen met haar collega’s uit andere grote steden, bij het Rijk haar grote zorgen uitgesproken.