Het kabinet geeft de gemeenten extra geld voor inburgeringstaken. De gemeenten nemen dat werk per 1 juli 2021 van het Rijk over.

“De maatschappelijke doelstelling van het nieuwe stelsel, dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, juich ik toe. Met de extra middelen vanuit het rijk zijn wij beter in staat om de nieuwe wet uit te voeren“, zegt de Haagse wethouder Bert van Alphen (Integratie).

De gemeenten krijgen € 35,2 miljoen als structurele bijdrage en eenmalig € 36,5 miljoen voor de invoeringskosten van het nieuwe stelsel.