Ophaaldiensten-huisafval-gaan-door

Hagenaars zijn druk bezig hun schuur, tuin of zolder op te ruimen. Dat is te merken aan de hoeveelheid restafval die wordt aangeboden.

De ophaaldiensten gaan dan ook gewoon door en de afvalbrengstations blijven open. Zorg er wel voor dat u uw afval op de juiste manier aanbiedt en zet het niet op straat. Houd grofvuil en tuinafval als het kan nog even thuis.

De medewerkers van de Haagse Milieu Services (HMS) werken hard om al het extra afval op te halen en te zorgen dat de stad schoon blijft. Waar nodig en mogelijk worden extra wagens ingezet.