Op 24 december nam wethouder Hilbert Bredemeijer het rapport van de buurtenquête ‘Denk mee over een nóg mooier Erfgoedpark’ in ontvangst. Het draagvlakonderzoek
bestond uit 10 vragen over het voorstel om het groengebied naast molen en museum op te schonen en op de molenweide een transparant paviljoen te plaatsen: met een terras en vrij zicht op de molen en abdijtoren, bij een nieuwe avontuurlijke speelplaats en een open vaarroute naar Landgoed Ockenburgh. Binnen en buiten heeft het paviljoen de vorm van een ‘orangerie’, waarmee ook het innovatieve Loosduinse glastuinbouwverleden wordt belicht. Een plek met verhalen, waar je komt  voor je rust of voor elkaar; bij een kop koffie, lunch of borreluurtje – al of niet tijdens de activiteiten die worden georganiseerd door de molenaars en de mensen van het museum en de Abdijkerk. Een tref- en informatiepunt waar je recreëert en ook wat leert.

Veel animo voor activiteiten
De enquête vond plaats op het Loosduinse Hoofdplein en aanvullend digitaal via de website. In een score van 0 tot 10 kon men voor elk plan-onderdeel de mate van interesse aangeven. In totaal is de enquête 248 keer ingevuld. De gemiddelde score op alle antwoorden kwam op het cijfer ‘8’. Er waren verrassende ideeën voor gebiedseigen activiteiten voor jong en oud, zoals muziek- en marktactiviteiten, creatieve workshops en sport- en bewegingsactiviteiten voor kinderen en volwassenen. Opvallend is de hoge waardering voor het nieuwe Dickens Festival.

Zorg en aandachtspunten
Er werden eveneens zorgen gedeeld. Zo wil men meer horen over de aanpak van het auto- en fietsparkeren. Elf deelnemers maakten zich zorgen over overlast van hangjongeren. “Zorg dat ze het niet vernielen”. Een andere zorg die door 10 deelnemers wordt geuit is dat de rustige uitstraling van de omgeving gevaar loopt. “Hou het rustig, dit is geen drukke buurt”. Met deze uitslag gaat Stichting Erfgoedpark Loosduinen in gesprek met de gemeente over het verdere verloop van het initiatief en welke formele stappen er nodig zijn om het plan concreet uit te werken.