Over vijf jaar kent iedereen een zijn/haar buren in Kom Loosduinen en het winkelcentrum van Loosduinen bruist weer. Bewoners hebben samen met de gemeente, ondernemers en Wijkorganisatie een wijkagenda opgesteld waarin de ambities staan.

Deze doelen moeten in 2025 gerealiseerd zijn. Een spannend initiatief maar iedereen is het er over Eens dat het winkelcentrum nu niet bruist. Op korte termijn wordt al beginnen met het aantrekkelijker maken van het winkelcentrum.

Het Loosduinse Hoofdplein wordt tijdelijk opnieuw ingericht. Met al die nieuwkomers neemt het oude ‘dorpsgevoel’ (toen iedereen zich nog een ‘peenbuiker’ voelde en zijn/haar buur gewoon kende) ook steeds verder af. Daarom tijd voor actie.

Een plant en een kaartje

Om de ambitie van elkaar leren kennen kracht bij te zetten krijgt iedereen in de wijk kom Loosduinen de komende week een plant en een kaartje. Op het kaartje kunnen de bewoners voor hun buren een boodschap schrijven, een vraag stellen of een uitnodiging schrijven.

Het kaartje vervolgens op vellige afstand aan hun buur geven of in de bus stoppen. Een vorm van contact – het kaartje – is in deze tijden van cornoacrisis natuurlijk extra hard nodig, bedacht de stadsdeeldirecteur.

Hart onder de riem

“Hoe mooi zou het zijn dat deze crisis kan worden gebruikt om al een deel van de doelstelling uit de concept-wijkagenda in gang te zetten. Te beginnen met het beter leren kennen van je buren”, aldus de stadsdeeldirecteur Loosduinen, Mustapha Elboumeshouli.

“De echte ontmoeting met je buren kan natuurlijk pas na de coronacrisis plaats hebben.” De planten komen uit de buurgemeente Westland en zijn voor de ontvanger zelf.

“Zo willen we met de plant alle mensen in kom Loosduinen een attentie geven en de buren een hart onder de riem steken in deze moeilijke dagen en bovendien het contact bevorderen” vertelt de stadsdirecteur.

Pilotwijken

Er zijn zeven pilotwijken waar aan de wijkagenda wordt gewerkt. De leerpunten uit de pilotwijken worden benut voor de andere wijken in de stad en daarmee ook de ander wijken in Loosduinen.

De stadsdeeldirecteur heeft zicht sterk gemaakt om alvast voor Kom Loosduinen een pilot te maken.

De concept-wijkagenda is dus samen met bewoners, het wijkberaad, de ondernemers en andere wijkpartners opgesteld. Het gaat hier dus nadrukkelijk om de concept-agenda want de definitieve agenda moet nog worden voorgelegd aan het gemeente bestuur.