De-Haagse-gemeenteraad

Den Haag bereidt zich voor op voorzetting van de tijdelijke corona-maatregelen.

Dat schrijven b&w in een corona-update aan de gemeenteraad. Het college gaat er vanuit, dat de anderhalvemeter-samenleving voorlopig zal moeten worden doorgezet, al dan niet in versoepelde vorm.

Wij zullen de consequenties daarvan voor onze beleidsterreinen, waar noodzakelijk en mogelijk samen met betrokkenen in kaart gaan brengen. Denk daarbij aan scenario’s voor scholen, horeca, welzijn, sport, maar ook voor onze eigen bedrijfsvoering’, aldus b&w in zijn brief aan de raad.