De effecten van de Coronacrisis raken de financiën van de gemeente. Op dit moment is echter nog niet in te schatten hoe groot die zijn.

Duidelijk is wel dat om die effecten op te vangen ingrijpende maatregelen noodzakelijk zullen zijn.
Het college zal de gemeenteraad hierover informeren bij de presentatie van de voorbereidingen voor de gemeentebegroting van 2021 .

Wethouder Boudewijn Revis (Financiën) had al aangekondigd deze voorjaarsnota te zullen uitstellen. Hij wil de gevolgen van de crisis eerst goed in kaart brengen.