Op tal van plekken in Loosduinen werd op 25 september j.l. Burendag gevierd. Zo ook bij verzorgingshuis Duinhage aan het De Savornin Lohmanlaan in Loosduinen.

Heb je een activiteit en wil je hier aandacht aan geven via TV Loosduinen?
Dat kan!
Mail naar redactie@tvloosduinen.nl