Beter Thuis Loosduinen zoekt bewoners die mee willen denken met het programma fit en vitaal met elkaar.

Beter Thuis Loosduinen is een netwerk van verschillende hulpverlenende instanties en welzijn die samen optimale zorg bieden aan de kwetsbare bewoners.

Heeft u een idee om binnen Loosduinen fit en vitaal te blijven? Denkt u graag mee met de professionals?, we horen graag van u. Voor deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden bij: nelleke.samenzorg@gmail.com