Boudewijn Revis

De nieuwe begroting van de gemeente is financieel sluitend en de risico’s zijn voldoende afgedekt.

Dat blijkt uit de gepubliceerde financiële stukken.
De begroting gaat over 2,8 miljard euro aan inkomsten
en uitgaven.

Volgens Wethouder Boudewijn Revis zijn in deze begroting de afspraken uit het coalitieakkoord verwerkt.

De gemeente investeert in 2020 vooral in een duurzame,
veilige en leefbare stad.

Tegelijkertijd blijven de woonlasten laag vergelijking
met andere grote steden.