Met ingang van 11 mei a.s. kunnen leerlingen van het basisonderwijs ten minste de helft van de reguliere onderwijstijd weer naar school.

De scholen in de regio Haaglanden zijn bezig om hiervoor een indeling te maken, die past bij hun gebouw en organisatie. Ouders of voogden worden hierover geïnformeerd.
Ook de kinderopvang, gastouders en buitenschoolse opvang (deels) zijn niet langer verboden.

Afgezien van bovengenoemde aanpassingen blijven alle andere bepalingen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen, van kracht.