BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Ook BuurtBoerderij De Nijkamphoeve ontkomt er niet aan maatregelen tegen het coronavirus te nemen. De boerderij blijft voor bezoekers gewoon toegankelijk maar de in maart geplande activiteiten zijn geannuleerd.

Dat betekent dat niet alleen het bij kleine kinderen geliefde cavia-knuffelen op zondag- en woensdagmiddag voorlopig is afgelast, maar ook de deelname aan de Landelijke Opschoondag op 21 maart. Verder vervalt de knutselmiddag op 25 maart.

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve volgt nauwlettend de berichtgeving van de Rijksoverheid, de gemeente Den Haag en de Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland vSKBN en zal op basis van adviezen in belang van mens en dier zo nodig verdere maatregelen treffen of de huidige verlengen.