Het bestuur is van mening dat het weekend waarin het evenement gepland stond, 4 en 5 april aanstaande, te dicht op de huidige grens van kracht zijnde maatregelen zit.

Om deze reden en omdat zij de gezondheid van medewerkers, wandelaars en partners niet in gevaar willen brengen, zien zij er vanaf de Duinenmars dit jaar te laten plaatsvinden.

Wandelaars die zich reeds hebben ingeschreven via de website krijgen het inschrijfbedrag zo spoedig mogelijk terug gestort op de rekening waarmee de inschrijving is betaald.

Zij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen bij het jubileum editie in 2021!